12 สิงหาคม 2559

ชาวไท'สาสุขนาจะหลวย ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รณรงค์ออกเสียงประชามติ

รณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

สังฆทาน ๙ วัด ๙ รพ.สต.

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร "ทำบุญเข้าพรรษา สังฆทาน ๙ วัด ๙ รพ.สต." สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

พัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น

พัฒนาศักยภาพ อสม. ดีเด่น เพื่อเตรียมตัวประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด อุบลฯ

ข่าวสาร

 • ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

  ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)
  ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
  มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง
  ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
  ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546
  ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
  ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
  การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
  1. กินร้อน- […]

  Continue Reading →