12 สิงหาคม 2559

ชาวไท'สาสุขนาจะหลวย ร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รณรงค์ออกเสียงประชามติ

รณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

Power of SEO

Visitors to the Website are very highly desirable. With the SEO Optimized Themes, You get more traffic from Google.

Ready Contact Form

Let your visitors easily contact you. The builtin readymade contact form makes it easier for clients to contact.

Widgetized Area

Latest From The Blog

ทดสอบ

ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

คนที่ว่าคนอื่น "โง่" บุคคลนั้น "โง่ยิ่งกว่า" คนที่ว่าคนอื่น "ฉลาด" บุคคลนั้นคือ "ผู้ฉลาดอย่างแท้จริง"

เจ้าหน้าที่

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Rown Wiesly

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Jex Polack